Factoring för byggbranschen

En del branscher använder sig ofta av fakturaköp och factoring. Andra branscher gör det inte. Det finns också branscher, som byggsektorn till exempel, som ofta skulle behöva finansiera sina fakturor men där det är svårt. Här går vi igenom varför det är en utmaning.

En totalentreprenad

Om du driver ett företag inom byggsektorn som tar in det som kallas totalentreprenader innebär det att du sköter hela byggprocessen. Det kan vara lägenheter som ska byggas eller ett nytt köpcentrum. Oavsett vilket är det din uppgift att se till att alltid står på plats inom utsatt tid.

Underentreprenör

Om du är underentreprenör inom exempelvis gräv och markarbeten kommer du att ha totalentreprenören som kund. Där kan du få ett uppdrag att ordna marken för ett stort byggprojekt. Du får sällan all betalning på en gång, månadsfakturerar inte utan gör jobbet och fakturerar det mesta när allt är klart.

Långa kredittider

I värsta fall kan du ha ett helt arbetslag igång i tre månader innan du får några större summor i betalning. Det innebär att även om du skickar fakturan direkt när ni börjar jobba och tar över direkt, vilket förvisso inte är vanligt, så får du inte betalt förens efter uppåt 80 eller 100 dagar.

Factoring på långa kredittider

När man säger att factoring kostar en viss procent av fakturabeloppet brukar man utgå från en normal kredittid på 30 dagar. Om kredittiden blir längre, exempelvis 90 dagar, kommer kostnaden att stiga ordentligt. Långa betaltider ger högre risk för kreditförlust samtidigt som finansbolaget får ligga ute med pengar en längre tid.

Factoring med låga marginaler

Inom byggsektorn är det vanligt att räkna på två till fem procent i vinstmarginal. Det är lågt jämfört med andra branscher som ofta har tio procent och uppåt. Här kompenserar man istället med höga volymer där affärerna ofta är på många miljoner.

Stora utmaningar

En stor utmaning för företag inom byggsektorn är att hålla likviditeten uppe när affären växer. Stora maskiner kostar pengar, personal, verktyg och material som måste betalas samtidigt som intäkterna kommer långt senare.

Balansgång

Att lösa likviditeten är en balansgång mellan att ge bort sina marginaler och få hjälp genom exempelvis factoring eller stora checkkrediter. Samtidigt vill man göra vinst och inte driva ett företag som går med förlust på sina affärer.

Hantera utmaningen

Ett entreprenadföretag kan sällan lösa hela sin likviditetsplanering endast med factoring. De behöver ofta en kombination av följande:

  • Eget kapital
  • En stor checkkredit
  • Factoring eller leverantörsfinansiering

Eget kapital

Om företaget har ett stort eget kapital kan man lösa sin rörelsefinansiering direkt i balansräkningen. Då betalar man helt enkelt alla kostnader och väntar tills man får betalt. Den här lösningen binder mycket kapital men ger högre vinstmarginal. Om lönsamheten blir störst i förhållande till investerat kapital i verksamheten låter vi vara osagt i den här artikeln.

Checkkredit och finansiering

Fördelarna med finansieringslösningar är att kapital inte binds i verksamheten eftersom man använder någon annan kapital i sin affär. Nackdelen är givetvis att den lösningar kostar både räntor och avgifter som tär på lönsamheten i företaget.