Så upptäcker du en fuktskada 

Att upptäcka en fuktskada är inte alltid så lätt som man kan tro. Fuktskador börjar ofta på dolda ställen och behöver växa till sig innan de blir synliga. Därför är det viktigt att hålla noga uppsikt på utsatta områden för att snabbt upptäcka potentiella fuktskador. Ju tidigare skadan upptäcks, desto mindre skada gör den och desto lättare kan den åtgärdas. 

Synliga tecken på fukt 

Om du upptäcker synliga tecken på fukt i ditt hus har skadan ofta blivit tämligen allvarlig. Trots det är det viktigt att veta vad man bör hålla utkik efter. Om du ser synliga tecken på en fuktskada är det därför ofta en i princip säker indikation på att ett fuktproblem har uppstått. I detta skede krävs det professionell hjälp för att gå till botten av problemet. En fuktskada försvinner aldrig av sig själv utan blir bara värre med tiden. Därför är det viktigt att åtgärda skadan så fort som den upptäcks, för att förhindra att skadan förvärras. 

Svällande material 

Om du upptäcker att material svällt i din bostad kan det i vara ett tecken på en fuktskada. Var uppmärksam på om om byggmaterial och inredning sväller och blånar, då det är ett tecken på att allt inte står rätt till. Då behöver materialet undersökas noggrant för att se om det är en fuktskada som ligger bakom problemet. Om problemet uppstått i källaren är det särskilt viktigt att kontrollera materialet, då källare är väldigt fuktiga. 

Missfärgningar och fläckar 

Missfärgningar och fläckar på väggar, golv eller tak är tydliga tecken på fuktskador. Det kan visa sig som svarta prickar eller fläckar. På platser där ventilationen är dålig och luften har svårt att cirkulera kan fukten orsaka mögelangrepp. Bakom stora möbler som står nära väggar är typiska platser där mögel lätt kan växa till sig. 

Kondens på väggar och fönster 

Om du ser kondens på dina fönster eller väggar är detta ett tecken på dålig ventilation. Kondensen är fukt och i fukten kan mögel och röta bildas. Detta är särskilt vanligt i källare, då väggarna i vissa fall kan bli så fuktiga att det kan se ut som det läcker in rent vatten. 

Mängder av insekter 

Vissa typer av insekter frodas i fuktiga miljöer och därför är det ett varningstecken på att en fuktskada blivit till. Insekter som trivs i fuktiga miljöer är silverfiskar, hästmyror, trägnagare, källarspindlar och gråsuggor. Insekterna i sig gör ingen skada men är något att hålla uppsikt över då de kan tyda på en fuktskada. 

Flagnande färg 

Om färgen på dina väggar har börjat flagna och lossna kan det vara ett tecken på hög luftfuktighet.  

Unken lukt i textiler 

Om dina möbler eller kläder börjat lukta unket kan det tyda på ett fuktproblem. Det som orsakar lukten är mögel som är en konsekvens av en fuktskada som inte behandlas omgående.