Vågar jag lägga taket själv?

Det är en härlig känsla att bygga sitt eget fritidshus eller bostad för permanent boende. Man får se ett bygge växa fram och får ta del av varje enskilt arbetsmoment. Då provar man på arbetsuppgifter som normalt endast gäller för snickare, takläggare, målare m fl.

Vissa moment kräver en del specialkunskaper för att fastighetens försäkring ska gälla.
Det handlar om våtutrymmen som kök, badrum toalett och tvättstuga. Det känner nog de flesta till, men det finna även andra delar av en fastighet som kräver säkra arbetsinsatser.

Taket är hårt utsatt för både regn och snö som kan tränga in och skapa fuktskador av varierande storlek. Här gäller det rådfråga expertisen. Företag som säljer byggmaterial besitter goda kunskaper inom området. Mycket information om olika moment inom ett takbygge går att plocka fram på nätet, men bästa kompetensen finns hos yrkesgruppen takläggare.

Underarbete

Vare sig man gör jobbet själv eller anlitar hantverkare så är det värdefullt att känna till de olika moment som ingår vid takarbete. Takstolar och reglar ska anpassas efter takets tyngd. Anlägger man ett grönt tak med sedummatta behöver man tänka extra noga på tyngden. Under regniga perioder drar taget till sig stora mängder vatten. Ett ordentligt isolerande skikt bidrar till lägre uppvärmningskostnader och skyddar dessutom mot buller från omgivningen.

Ytskiktet på taket kan bestå av takpapp, plåt eller tegelpannor. Under ett sedumtak krävs en speciell rotsäker takpapp för att inte växterna ska orsaka skador i underlaget. Ett felaktigt val av ytskikt kan orsaka risk att fastigheten drabbas av fuktskador. Ytskiktet måste även monterar på rätt sätt för att inte skador ska uppstå.

Om fastigheten har skorsten, takfönster, vinklar mot en utbyggnad eller liknande är det extra viktigt att underarbetet där sker på ett fuktförhindrande sätt.

Försäkring mot vattenskador

Om olyckan är framme och fuktskadan är ett faktum är det inte säkert att alla försäkringar täcker kostnaden för att torka skadan och renovera. Det ser väldigt olika ut för försäkringar som gäller fritidshus och de som gäller för permanent boende. Innan man påbörjar ett takbygge bör man absolut konsultera olika försäkringsbolag för att se vad som gäller. Anlitar man en takläggare så ökar chansen att försäkringen gäller eftersom fackman har utfört arbetet. Man bör alltså tänka lika som när man bygger eller renoverar i olika våtutrymmen i fastigheten.

Skydd mot fallolyckor

Väljer man att vara sin egen takläggare behöver man också säkra både sig själv och sina eventuella medhjälpare mot fallolyckor. Det finns rep och selar att köpa för att öka säkerheten. Tillsamman med den utrustningen finns det manualer att ta fram på nätet som visar hur man ska fästa repen och använda selarna på ett säkert sätt. Selar garanterar bara skydd upp till en viss vikt.
Selar och rep utgör en relativt stor kostnad, så det bästa är om det går att hyra från något företag. Kostanden för att köpa in eller hyra säker utrustning bör vägas emot kostnaden att anlita en takläggare, som har all säkerhetsutrustning som en självklar del i sitt arbete.